Curs de calificare Baby Sitter

CURSURI CALIFICARE BABY SITTER

Curs de calificare Baby Sitter

Persoana angajat─â ca baby sitter ofer─â servicii de îngrijire personal─â a copiilor, la domiciliul clientului care solicita acest lucru pentru copii s─âi sau la domiciliul persoanei calificate.

Atribuţii ale unei baby-sitter

 1. îngrijirea ┼či supravegherea copilului;
 2. hr─ânirea copilului;
 3. acordarea primului ajutor în caz de îmboln─âvire/accidentare a copilului;
 4. informarea reprezentan┼úilor legali ai copilului cu privire la evolu┼úia acestuia, precum ┼či informarea de urgen┼ú─â a angajatorului referitor la apari┼úia unor situa┼úii deosebite cu privire la copil;
 5. înso┼úirea copilului la activit─â┼úi recreative, culturale, artistice, sportive ┼či ┼čcolare proprii vârstei sau sprijinirea acestuia pentru desf─â┼čurarea unor asemenea activit─â┼úi precum ┼či realizarea de activit─â┼úi de educare ┼či dezvoltarea de abilit─â┼úi de via┼úa independent─â.

Alte atribu┼úii ce pot fi îndeplinite de c─âtre baby sitter:

§  dezvoltarea fizic─â a copilului în raport cu vârsta

§  dezvoltarea psihomotorie ┼či în┼úelegerea nevoilor copilului simultan cu cre┼čterea acestuia

§  antrenarea copilului în activit─â┼úi creative ┼či educative în raport cu vârsta

§  comunicare ┼či tehnici de abordare a situa┼úiilor de comportament dificil

§  încurajarea copilului pentru un comportament corect în concordan┼ú─â cu cerin┼úele p─ârin┼úilor

Astfel, preg─âtirea pentru baby sitter reprezint─â o ac┼úiune de durat─â, care depinde de fiecare persoan─â în parte, îns─â baby sitter-ul trebuie s─â aib─â cuno┼čtin┼úe despre îngrijirea ┼či supravegherea copiilor, dezvoltarea fizic─â ┼či nevoia unei alimenta┼úii adecvate.

Exista copii n─âzdravani, dificili, iar baby sitter-ul trebuie s─â dovedeasc─â abilit─â┼úi de comunicare ┼či tehnici de abordare a situa┼úiilor delicate în raport cu ace┼čti copii.

Totodat─â baby sitter-ul poart─â o mare responsabilitate în motivarea ┼či încurajarea unui comportament s─ân─âtos în concordan┼ú─â cu regulile societ─â┼úii ┼či în mod special ale p─ârin┼úilor

Cursul se adreseaz─â tuturor persoanelor în c─âutarea unui loc de munc─â din jude┼úul Dolj, acelor persoane care sunt interesate de dobândirea unei asemenea calific─âri în vederea ob┼úinerii unui loc de munc─â ┼či care sunt absolven┼úi ai înv─â┼ú─âmântului obligatoriu.

Durata cursului este de 360 de ore, 120 ore de teorie ┼či 240 ore de practic─â.

Module de curs:

 1. Comunicarea la locul de munc─â
 2. Aplicarea normelor de SSM ┼či PSI
 3. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare
 4. Asigurarea perfecţionării profesionale
 5. Completarea fisei de îngrijiri a persoanei asistate
 6. Gestionarea resurselor alocate
 7. Planificarea activităţii zilnice
 8. Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistat─â
 9. Acordarea primului ajutor persoanei asistate
 10. Asistarea alimenta┼úiei ┼či administrarea alimentelor
 11. Formarea/dezvoltarea deprinderilor la copilul asistat
 12. Supravegherea st─ârii de s─ân─âtate a persoanei asistate

Evaluarea Final─â ┼či Cerfificarea

Programele de formare profesional─â sunt autorizate de Consiliul Na┼úional de Formare Profesional─â a Adul┼úilor iar structura cursului este cea prev─âzut─â de legisla┼úia în vigoare respectiv, 360 de ore dintre care 120 ore de teorie ┼či 240 ore de practic─â.

Evaluarea final─â se va realiza pe baza unui examen de absolvire implicând o prob─â teoretic─â ┼či o prob─â practic─â.

Certificatului de absolvire emis de c─âtre Consiliul Na┼úional de Formare Profesional─â a Adul┼úilor este avizat Ministerul Muncii Solidarit─â┼úii Sociale ┼či Familiei ┼či Ministerul Educa┼úiei Cercet─ârii ┼či Tineretului ┼či este înso┼úit de un supliment descriptiv care con┼úine competentele profesionale dobândite în urma absolvirii cursului.

Înscriere la Cursul de Baby Sitter

Înscrierile se pot face zilnic la sediul ANMRF Louis Pasteur Dej- Fil. Craiova din Str. Fra┼úii Buze┼čti, nr.25, jud. Dolj, orele 9-16.

Acte necesare înscrierii la cursuri de calificare Baby-sitter

Pentru înscrierea la curs sunt necesare urm─âtoarele acte:

§  copie dup─â actul de identitate (C.I.sau B.I.);

§  copie dup─â certificatul de na┼čtere;

§  copie dup─â certificatul de c─âs─âtorie (pentru doamnele care ┼či-au schimbat numele);

§  copie dup─â ultimul act de studii sau foaia matricol─â;

§  declara┼úie de acceptare a prelucr─ârii datelor cu caracter personal de c─âtre ANMRF Louis Pasteur –Filiala Craiova ┼či POSDRU;

§  cerere înscriere curs

Pentru orice informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi

ANMRF Louis Pasteur Filiala CraiovaStr. Fra┼úii Buze┼čti, nr.25, Craiova, Dolj
Tel: 0721299800
E-mail:
anmrf_craiova@yahoo.com