Rețea regională de integrare a migranților în România – MyRO (2020-2022)


Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare,

Număr de referinţă: FAMI/20.03


Cuprinsul prezentării:

1. Informații generale despre proiect

2. Ce ne-am propus?

3. Cui ne adresăm?

4. Activitățile propuse

5. Rezultate așteptate

1.Informații generale

Proiectul se va desfașura in 2 etape, pe o perioada de 24 de luni astfel:

-etapa 1: Decembrie 2020 - Decembrie 2021

-etapa 2: Decembrie 2021 - Decembrie 2022

Proiectul are loc în următoarele județe: Giurgiu, Călărași, Ialomița, Teleorman, Olt și Dolj - incluse în Regiunea 6.

Parteneri in proiect:

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Biroul în România

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România –AIDRom

Asociația Global Help CraiovaOIM

Înființată in 1951, OIM este cea mai importanta organizație interguvernamentală din domeniul migrației si colaborează îndeaproape cu parteneri guvernamentali, interguvernamentali și neguvernamentali.

Alcatuita din 166 de state membre, alte 8 state care dețin statut de observator și birouri în peste 100 de țări, OIM este dedicată promovării migrației umane și ordonate în beneficiul tuturor.


O face oferind servicii și sfaturi guvernelor și migranților.


AIDROM

AIDRom derulează programe și proiecte în colaborare cu parteneri din țară și din străinătate focusate pe:


-îmbunătățirea situației solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră,

-prevenirea și reintegrarea victimelor traficului de persoane

-integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internatională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea românească

-migrația forței de muncă, prevenirea traficului de persoane în scopul muncii forțate

-incluziunea socială a persoanelor în situație de risc

-modele alternative de incluziune socială a persoanelor aflate în situație de risc.

ASOCIATIA GLOBAL HELP

Asociaţia Global Help este o organizaţie non-profit, cu 21 ani de experienţă în domeniul social.De-a lungul acestei perioade a desfaşurat proiecte ample, pe termen mediu şi lung, abordând teme precum: învăţământ, organizarea de manifestaţii culturale, sportive şi de turism, promovarea de acţiuni sociale de solidaritate şi întrajutorare directă, efectuarea de acte de caritate.Asociaţia deţine o acreditare ca furnizor de servicii sociale primare şi a livrat astfel de servicii câtorva mii de beneficiari, cum ar fi: persoane de etnie roma, adolescenţi aflaţi în situaţii de risc, persone vârstnice, femei victime ale traficului de persoane etc.


2. Ce ne-am propus prin proiectul actual?

•Să sprijinim incluziunea socială, economică și culturală a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) şi a resortisanţilor statelor terţe (RTT) în societatea românească, prin acordarea de asistență într-o manieră integrată (ex. informații despre educație, sănătate, ocupare, locuire și servicii sociale, participare activă în viața comunității).

•consolidarea colaborării și implicarea activă în activități a instituțiilor/autorităților, sectorului privat, societății civile, altor entități care pot sprijini integrarea migranților.  • Promovarea dialogului între actori locali/regionali relevanți, inclusiv sectorul privat-potențiali angajatori

  • Îmbunătăţirea structurii de furnizare a asistenței de integrare pentru migranţi

  • Continuarea activității Centrului Regional de Integrare (CRI) Craiova

  • Înființarea unui nou CRI la Giurgiu

  • Continuarea activității (CRCPSA) din Giurgiu

  • Consolidarea rețelelor de mediatori interculturali și voluntari create la nivelul Regiunii


3. Cui ne adresăm?

Beneficiarilor unei forme de protecție internațională (BPI) din Regiunea 6 (refugiaților și persoanelor care obțin protecție subsidiară) - va fi acordată prioritate beneficiarilor de protecție aflați în programul de integrare și celor care au finalizat programul de integrare cu cel mult 6 luni înainte de acordarea serviciilor respective;

Resortisanților din țări terțe (RTT) cu ședere legală în România, în județele din Regiunea 6;


Instituțiilor/autorităților publice locale/centrale (ex. primării, prefecturi, direcții județene de sănătate, AJOFM, ISJ, ITM, Universități, Ministere etc);

Asociații de migranți; Rețeaua mediatorilor interculturali și comunități de migranți; Asociații ale angajatorilor; Organizații neguvernamentale care lucrează cu migranți;

Sectorul privat;

Mass media;

Publicul larg/societatea românească în general;

Reprezentanțe diplomatice ale statelor terțe în România.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image